شبکه های اجتماعی

پاستا فرمی سیم تلفنی - 500 گرم

 • بدون افزودنی
 • زمان پخت : 10 دقیقه
 • مناسب برای وگان ها
 • انرژی (در هر ۵۵ گرم) ۲۰۳ کیلوکالری
 • قند ۰.۷۵ گرم
 • چربی کل ۰.۵۴ گرم
 • نمک ۰.۰۱ گرم
 • اسید های چرب ترانس ۰ گرم

مواد لازم

تعداد افراد
 • به 0 لیتر آب در حال جوشیدن مقداری نمک و روغن اضافه کنید.

 • 0 گرم پاستا را به آب در حال جوشیدن اضافه کنید.

 • بعد از 0 دقیقه پاستا را آبکش کرده و افزودنی های مورد نظر خود را اضافه کنید.