دفتر مرکزی :
تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ولیعصر، کوچه فیروزه، شماره 23
تلفن : 40888091
فکس: 40888077
کارخانه :
قزوین، آبیک، کیلومتر‌17‌جاده کمال آباد، مجتمع کشت و  صنعت جهان

تلفن : 2821870 0283
فکس : 2821873 0283